Isopropyl alkohol 20 litrov IPA 99,9

174 € 145 € bez DPH

Farba:

Záruka: 2 roky

Kód: 5593

Váha: 20,000 Kg

LEN NA OSOBNÝ ODBER - TENTO TOVAR KURIÉROM NEPOSIELAME

Balenie 20 litrov Izopropylalkohol vysokej kvality 99,99 %
(CLEANSER IPA ART.106)

Možnosť osobného vyzdvihnutia v Bratislave

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Je to zároveň dezinfekčný prostriedok vhodný na mobilné telefóny, mobily, tablety, navigácie, klávesnice, myši, kľučky, pracovné stoly, písacie potreby, pracovné dosky, dezinfekciu pracovných pomôcok, na podlahy, kancelárie, nábytok atď.

Z týchto povrchov výborne odstraňuje nečistotu, šmuhy od odtlačkov prstov a zároveň ho dezinfikuje a zabíja vírusy a baktérie. Isopropyl IPA je netoxický a rýchlo sa odparuje. Zároveň aj dobre rozpúšťa oleje. Isopropanol sa pomalšie odparuje, čím zvyšuje dobu, počas ktorej môže zabíjať baktérie a ničiť vírusy.

Na rozdiel od tenzidov v mydle, alkoholy (isopropyl) nenarúšajú lipidovú vrstvu vírusov, ale menia jej vlastnosti. Táto membrána sa vďaka alkoholu stane viac priepustná a menej stabilná. Keď alkohol prenikne do nukleokapsidu, denaturuje v nej bielkoviny, čím zaručí, že vírus už nedokáže napadnúť bunky.

Štruktúra nového koronavírusu (COVID-19) je pomerne jednoduchá. Patrí medzi obalené vírusy, ktoré sú obalené lipidovou (tukovou) vrstvou. V nej sa nachádza nukleokapsid obsahujúci RNA (genetickú informáciu vírusu), proteíny a enzýmy.

Názvy s ktorými sa môžete v praxi stretnúť: Isopropanol, Izopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol, Isopropylalkohol, Izopropyl, Isopropyl alkohol, isopropyl alcohol, isopropol, isopropyl alcohol, apotheke isopropanol

Isopropyl alkohol Bratislava - dobrá cena

na sklade

Počet:

Balenie 20 litrov Izopropylalkohol 99,99 %

- je tovar prijatý na sklad
- cena tovaru klesne pod

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí po vniknutí do očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Spotrebný materiál

Scroll