Sprej stlačený vzduch 400 ml

6 € 5 € bez DPH

Farba:

Záruka: 2 roky

Kód: 8712

Váha: 0,440 Kg

Sprej - stlačený vzduch Micro Chip Electronic je vyfukovaný pod vysokým tlakom. Odstraňuje nečistoty a prach z ťažko dostupných miest. Používa sa na čistenie klávesníc, čistenie počítačov, čistenie elektrických zariadení, kopírok, fotoaparátov, kamier, hodiniek.

Objem nádoby je 400 ml

POZOR:
H222 - extrémne horľavý aerosol
H229 - nádoba je pod tlakom. Pri zahrievaní sa môže roztrhnúť
P101 - Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia v blízkosti
P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu, dymu, plynu, hmly, pár, aerosolov
P302+P352 - Pri styku s kožou umyte veľkým množstvom vody a mydla
P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote nad 50 C

na sklade

Počet:

Objem nádoby je 400 ml

- je tovar prijatý na sklad
- cena tovaru klesne pod

Objem nádoby je 400 ml

Spotrebný materiál

Scroll