Kontakt

Osobný odber
Korešpondenčná adresa
Servisné miesto


PPSHOP, s.r.o.
(gsm-shop.sk)
Stará Vajnorská 37 / vchod E
831 04 Bratislava

- Konečná zastávka električiek č.4 (Zlaté Piesky)
- Autobus č.65 (Zlaté Piesky)
- VCHOD E - Nájdete nás medzi obchodom pre golf a svietidlami
Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok
09:00 - 17:00

Tel: +421 911 972 973
Tel: +421 903 677 868
gsm@gsm-shop.sk
WhatsApp: +421 903 677 868

Vedenie spoločnosti:
ceo@gsm-shop.sk

International sales manager:
ppshop@ppshop.sk
WhatsApp: 00421 903 468 269
Skype: pyroz007
We are looking for new business contacts


Bankové spojenie:

SK (EUR) SLSP - IBAN: SK89 0900 0000 0001 7992 9812
CZ (CZK) FIO Banka: 2200540297/2010


Prevádzkovateľ (sídlo):
PPSHOP, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 35978627
IČ DPH: SK2022127481


Zápis v registri: OŽP-A/2006/04792-9/CR1
Zápis v ORSR: odd. Sro, Vložka číslo: 39369/B, Okr. súd BA I.

Orgán dozoru SOI:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru www.soi.sk
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

Scroll