Reklamačný formulár


Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť sprievodný list s popisom závady a poslať ho spolu s tovarom.

Formulár nájdete TU   

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Záruka sa automatický ruší v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba. Prípadne je poškodená neautorizovaným zásahom. Plomba slúži na identifikáciu tovaru, že bol skutočne zakúpený u nás.

Viac informácií o reklamáciách nájdete v reklamačných podmienkach TU

 

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie nájdete TU

Scroll