Dezinfekcia Isopropyl alkohol 5 litrov IPA 99,9

60 € 50 € bez DPH

Farba:

Záruka: 2 roky

Kód: 8796

Váha: 4,200 Kg

LEN NA OSOBNÝ ODBER - TENTO TOVAR KURIÉROM NEPOSIELAME

Balenie 5 litrov Izopropylalkohol vysokej kvality 99,99 %
(CLEANSER IPA ART.105)

Možnosť osobného vyzdvihnutia v Bratislave

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Je to zároveň dezinfekčný prostriedok vhodný na mobilné telefóny, mobily, tablety, navigácie, klávesnice, myši, kľučky, pracovné stoly, písacie potreby, pracovné dosky, dezinfekciu pracovných pomôcok, na podlahy, kancelárie, nábytok atď.

Z týchto povrchov výborne odstraňuje nečistotu, šmuhy od odtlačkov prstov a zároveň ho dezinfikuje a zabíja vírusy a baktérie. Isopropyl IPA je netoxický a rýchlo sa odparuje. Zároveň aj dobre rozpúšťa oleje. Isopropanol sa pomalšie odparuje, čím zvyšuje dobu, počas ktorej môže zabíjať baktérie a ničiť vírusy.

Na rozdiel od tenzidov v mydle, alkoholy (isopropyl) nenarúšajú lipidovú vrstvu vírusov, ale menia jej vlastnosti. Táto membrána sa vďaka alkoholu stane viac priepustná a menej stabilná. Keď alkohol prenikne do nukleokapsidu, denaturuje v nej bielkoviny, čím zaručí, že vírus už nedokáže napadnúť bunky.

Izopropyl alkohol v tejto kvalite je vhodný na výrobu dezinfekčných gélov a prostriedkov na ruky.

Štruktúra nového koronavírusu (COVID-19) je pomerne jednoduchá. Patrí medzi obalené vírusy, ktoré sú obalené lipidovou (tukovou) vrstvou. V nej sa nachádza nukleokapsid obsahujúci RNA (genetickú informáciu vírusu), proteíny a enzýmy.

POZOR: Isopropyl alkohol je mimoriadne horľavý. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Pri práci zabezpečte dostatočné vetranie. Pri práci používajte vhodný respirátor.

Čo je Isopropyl alkohol? Dá sa použiť podobne ako acetón ako rozpúšťadlo a čistiaci prostriedok, ktorý je vhodný na čistenie elektronických dosiek, kontaktov, audio alebo video hláv, CD a DVD šošoviek, TV obrazoviek, karosérií automobilov pred aplikáciou vosku alebo keramickej ochrany atď.

Isopropyl alkohol má výborné využitie pri renovácii laserových tonerov. Čistí a odmasťuje všetky nečistoty od tonerového prachu a mazadiel. Vďaka svojej rýchlej prchavosti Isopropyl nezanecháva žiadne fľaky a stopy.

Isopropyl alkohol sa používa aj na odstraňovanie teplovodivých pást z CPU, spájkovacích pást, zvyškov lepidiel po nálepkách a podobných ľahko rozpustných látok v priemysle.

Je výborný odstraňovač grafitov a iných nápisov napr. od nezmazateľných fixiek z neabsorbujúcich podkladov ako je napríklad sklo, plasty, keramika, kameň, lakované povrchy. Isopropyl alcohol je vhodný aj na čistenie poškriabaných gramofónových platní, na odstraňovanie škvŕn z väčšiny látok, dreva, bavlny.

Isopropyl alkohol (Isopropanol) je používaný aj vo farmaceutickom priemysle a takisto na dôkladné čistenie laku áut pred nanášaním vosku alebo keramickej ochrany. Slúži na totálne odmastenie a vyčistenie laku, okien a pod.

Ako odstrániť zvyšky lepidla? Isopropyl alkohol slúži aj ako výborný odstraňovač nálepiek a zvyškov lepidiel. Na čistenie laku sa riedi 1:1 s destilovanou vodou. Ako odstraňovač lepidiel sa používa bez ďalšieho riedenia.

Ďalším využitím Izopropyl alcoholu je čistenie zbraní. Dokonca sa dá použiť aj ako netoxická a porovnateľná náhrada za formaldehyd pri konzervovaní biologických preparátov.

Isopropylalkohol je hlavnou zložkou v obsahu benzínových aditív. V zime dokáže rozpustiť zamrznutú vodu v benzíne. Isopropyl alcohol je organická zlúčenina s chemickým vzorcom C3H8O.

Názvy s ktorými sa môžete v praxi stretnúť: Isopropanol, Izopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol, Isopropylalkohol, Izopropyl, Isopropyl alkohol, isopropyl alcohol, isopropol, isopropyl alcohol, apotheke isopropanol

Isopropyl alkohol Bratislava - dobrá cena

na sklade

Počet:

Balenie 5 litrov Izopropylalkohol 99,99 %

- je tovar prijatý na sklad
- cena tovaru klesne pod

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí po vniknutí do očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dezinfekčné prostriedky

Scroll