Isopropyl alkohol 1 liter IPA 99,9

30 € 25 € bez DPH

Farba:

Záruka: 2 roky

Kód: 6048082

Váha: 0,850 Kg

Isopropyl alkohol 1 liter IPA 99,99 % - SKLADOM

Izopropylalkohol vysokej kvality s označením CLEANSER IPA ART.102

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Je to zároveň dezinfekčný prostriedok vhodný na mobilné telefóny, mobily, tablety, navigácie, klávesnice, myši, kľučky, pracovné stoly, písacie potreby, pracovné dosky, dezinfekciu pracovných pomôcok, na podlahy, kancelárie, nábytok atď.

Z týchto povrchov výborne odstraňuje nečistotu, šmuhy od odtlačkov prstov a zároveň ho dezinfikuje a zabíja vírusy a baktérie. Isopropyl IPA je netoxický a rýchlo sa odparuje. Zároveň aj dobre rozpúšťa oleje. Isopropanol sa pomalšie odparuje, čím zvyšuje dobu, počas ktorej môže zabíjať baktérie a ničiť vírusy.

Izopropyl alkohol v tejto kvalite je vhodný na výrobu dezinfekčných gélov a prostriedkov na ruky.

Aktuálne informácie o Isopropyl alkohole nájdete aj na našom BLOGU

Na rozdiel od tenzidov v mydle, alkoholy (isopropyl) nenarúšajú lipidovú vrstvu vírusov, ale menia jej vlastnosti. Táto membrána sa vďaka alkoholu stane viac priepustná a menej stabilná. Keď alkohol prenikne do nukleokapsidu, denaturuje v nej bielkoviny, čím zaručí, že vírus už nedokáže napadnúť bunky.

Štruktúra nového koronavírusu (COVID-19) je pomerne jednoduchá. Patrí medzi obalené vírusy, ktoré sú obalené lipidovou (tukovou) vrstvou. V nej sa nachádza nukleokapsid obsahujúci RNA (genetickú informáciu vírusu), proteíny a enzýmy.

Isopropyl alkohol (Isopropanol) je používaný aj vo farmaceutickom priemysle a takisto na dôkladné čistenie laku áut pred nanášaním vosku alebo keramickej ochrany. Slúži na totálne odmastenie a vyčistenie laku, okien a pod.

Názvy s ktorými sa môžete v praxi stretnúť: Isopropanol, Izopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol, Isopropylalkohol, Izopropyl, Isopropyl alkohol, isopropyl alcohol, isopropol, isopropyl alcohol, apotheke isopropanol

POZOR: Isopropyl alkohol je mimoriadne horľavý. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Pri práci zabezpečte dostatočné vetranie.

Kde kúpiť Isopropyl alkohol? Objednať si ho môžete v našom eshope. Rýchle odosielanie objednávok. Isopropyl alkohol - sklad Bratislava

na sklade

Počet:

Balenie 1 liter (1000 ml) Izopropyl alkohol 99,99 %

- je tovar prijatý na sklad
- cena tovaru klesne pod

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí po vniknutí do očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Pri práci používajte vhodný respirátor.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Spotrebný materiál

Scroll