Isopropyl alkohol 1 liter IPA 99,9

16.8 € 14 € bez DPH

Farba:

Záruka: 2 roky

Kód: 6048082

Váha: 0,850 Kg

Cena prepravy kuriérom sa stanovuje podľa objednaného množstva tovaru a budete o nej vopred informovaný.

Možnosť osobného vyzdvihnutia v Bratislave

Čistota 99,99 %
Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%

Izopropylalkohol vysokej kvality s označením CLEANSER IPA ART.102

Je to zároveň dezinfekčný prostriedok vhodný na mobilné telefóny, mobily, tablety, navigácie, klávesnice, myši, kľučky, pracovné stoly, písacie potreby, pracovné dosky, dezinfekciu pracovných pomôcok, na podlahy, kancelárie, nábytok atď.

Z týchto povrchov výborne odstraňuje nečistotu, šmuhy od odtlačkov prstov a zároveň ho dezinfikuje a zabíja vírusy a baktérie. Isopropyl IPA je netoxický a rýchlo sa odparuje. Zároveň aj dobre rozpúšťa oleje. Isopropanol sa pomalšie odparuje, čím zvyšuje dobu, počas ktorej môže zabíjať baktérie a ničiť vírusy.

Izopropyl alkohol v tejto kvalite je vhodný na výrobu dezinfekčných gélov a prostriedkov na ruky.

Aktuálne informácie o Isopropyl alkohole nájdete aj na našom BLOGU

Na rozdiel od tenzidov v mydle, alkoholy (isopropyl) nenarúšajú lipidovú vrstvu vírusov, ale menia jej vlastnosti. Táto membrána sa vďaka alkoholu stane viac priepustná a menej stabilná. Keď alkohol prenikne do nukleokapsidu, denaturuje v nej bielkoviny, čím zaručí, že vírus už nedokáže napadnúť bunky - tým pádom je vírus neaktívny.

Štruktúra nového koronavírusu (COVID-19) je pomerne jednoduchá. Patrí medzi obalené vírusy, ktoré sú obalené lipidovou (tukovou) vrstvou. V nej sa nachádza nukleokapsid obsahujúci RNA (genetickú informáciu vírusu), proteíny a enzýmy.

Isopropyl alkohol (Isopropanol) je používaný aj vo farmaceutickom priemysle a takisto na dôkladné čistenie laku áut pred nanášaním vosku alebo keramickej ochrany. Slúži na totálne odmastenie a vyčistenie laku, okien a pod.

Názvy s ktorými sa môžete v praxi stretnúť: Isopropanol, Izopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol, Isopropylalkohol, Izopropyl, Isopropyl alkohol, isopropyl alcohol, isopropol, isopropyl alcohol, apotheke isopropanol

POZOR: Isopropyl alkohol je mimoriadne horľavý. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Pri práci zabezpečte dostatočné vetranie.

Kde kúpiť Isopropyl alkohol? Objednať si ho môžete v našom eshope. Rýchle odosielanie objednávok. Isopropyl alkohol - sklad Bratislava

na sklade

Počet:

Balenie 1 liter (1000 ml) Izopropyl alkohol 99,99 %

- je tovar prijatý na sklad
- cena tovaru klesne pod

Spĺňa normu DIN 53245
Obsah vody 0%
Čistota 99,99 %

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí po vniknutí do očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Pri práci používajte vhodný respirátor.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Spotrebný materiál

Scroll