Sprej Isopropyl alkohol s kefkou IPA Plus (Art.108) 150 ml

8.4 € 7 € bez DPH

Farba:

Záruka: 2 roky

Kód: 4933

Váha: 0,440 Kg

Balenie IPA Plus (Art. 108) je 150 ml v podobe spreju so štetcom (Izopropylalkohol)

Čistota 99,9 % (IPA 99,9%)
Obsah vody 0 %

Cleanser IPA Plus 150 ml (Art.108) je kompatibilný s konštrukčnými materiálmi používanými v elektronike. Je neutrálny k väčšine všeobecne používaných umelých hmôt - odporúčame však pred použitím vykonať test na malej časti plastu.

Je to vhodný dezinfekčný prostriedok vhodný na mobilné telefóny, mobily, tablety, navigácie, klávesnice, myši, kľučky, pracovné stoly, písacie potreby, pracovné dosky, dezinfekciu pracovných pomôcok, na podlahy atď. Z týchto povrchov výborne odstraňuje nečistotu, šmuhy od odtlačkov prstov a zároveň ho dezinfikuje. Isopropyl IPA je netoxický a rýchlo sa odparuje. Zároveň aj dobre rozpúšťa oleje.

Čo je Isopropyl alkohol? Dá sa použiť podobne ako acetón ako rozpúšťadlo a čistiaci prostriedok, ktorý je vhodný na čistenie elektronických dosiek, kontaktov, audio alebo video hláv, CD a DVD šošoviek, TV obrazoviek, karosérií automobilov pred aplikáciou vosku alebo keramickej ochrany atď.

Isopropyl alkohol má výborné využitie pri renovácii laserových tonerov. Čistí a odmasťuje všetky nečistoty od tonerového prachu a mazadiel. Vďaka svojej rýchlej prchavosti Isopropyl nezanecháva žiadne fľaky a stopy.

Isopropyl alkohol sa používa aj na odstraňovanie teplo vodivých pást z CPU procesorov, spájkovacích pást, zvyškov lepidiel po nálepkách a podobných ľahko rozpustných látok v priemysle.

Je výborný odstraňovač grafitov a iných nápisov napr. od nezmazateľných fixiek z neabsorbujúcich podkladov ako je napríklad sklo, plasty, keramika, kameň, lakované povrchy. Isopropyl alcohol je vhodný aj na čistenie poškriabaných gramofónových platní, na odstraňovanie škvŕn z väčšiny látok, dreva, bavlny.

Isopropyl alkohol (Isopropanol) je používaný aj vo farmaceutickom priemysle a takisto na dôkladné čistenie laku áut pred nanášaním vosku alebo keramickej ochrany. Slúži na totálne odmastenie a vyčistenie laku, okien a pod.

Ako odstrániť zvyšky lepidla? Isopropyl alkohol slúži aj ako výborný odstraňovač nálepiek a zvyškov lepidiel. Na čistenie laku sa riedi 1:1 s destilovanou vodou. Ako odstraňovač lepidiel sa používa bez ďalšieho riedenia.

Ďalším využitím Izopropylalkoholu je čistenie zbraní. Dokonca sa dá použiť aj ako netoxická a porovnateľná náhrada za formaldehyd pri konzervovaní biologických preparátov.

Isopropylalkohol je hlavnou zložkou v obsahu benzínových aditív. V zime dokáže rozpustiť zamrznutú vodu v benzíne. Izopropyl alcohol je organická zlúčenina s chemickým vzorcom C3H8O.

Názvy s ktorými sa môžete v praxi stretnúť: Isopropanol, Izopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol, Isopropylalkohol, Izopropyl, Isopropyl alkohol, isopropyl alcohol, isopropol, 99.9 isopropyl alcohol, apotheke isopropanol

POZOR: Isopropyl je mimoriadne horľavý. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Isopropyl alkohol Bratislava - dobrá cena

na sklade

Počet:

Balenie je 150 ml v podobe spreju Izopropylalkohol.

- je tovar prijatý na sklad
- cena tovaru klesne pod

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Spotrebný materiál

Scroll